lbcvsv
  • slide1
  • slide2
  • slide3
Demo

Anläggningstransporter & Lastväxlartransporter

Med tipp och lastväxlarbilar transporterar vi bl.a asfalt, grus, sten, berg, jord och schaktmassor efter kundens önskemål.

Läs mer

Demo

Lastväxelflak

Lastväxlarflak finns till uthyrning vi har 12m3 - 40m3 och vi är anslutna till LBC Logistik som har ett stort utbud.

Läs mer

Demo

Stödkantläggning

Lönn & Petterssons stödkantläggare lägger ut material för stödkant eller breddning av väg efter asfaltering.

Läs mer

Demo

Grästransporter

Gräs kör vi sommartid till Karlskoga biogasanläggning från gårdarna runt Karlskoga och Kristinehamn.

Läs mer

Demo

Snöröjning & Sandning

Vi har maskiner för plogning, bortlastning och sandning, dessutom utför vi borttransport av snö.

Läs mer

Demo

Timmer

Våra yrkeschaufförerna har lång erfarenhet av timmertransporter och övriga skogstransporter.

Läs mer

Demo

Skogsflis

Vi har flisbilar som transporterar stora mängder flis, spån och biobränslen till bl.a. kraftvärmeverk och olika pappersbruk.

Läs mer